Společenství vlastníků Okružní 848-849 Karviná
 
   
 
 
  < návrat zpět

Shromáždění vlastníků č.1/2018

Dne 19.4.2018 v 17:00 proběhlo v sušárně na ul. Okružní 849 v Karviné – Ráji shormáždění vlastníků SVJ.


Program zasedání
1. Zahájení
2. Vyhodnocení plánu oprav a čerpání dlouhodobé zálohy na opravy za rok 2017
3. Vyhodnocení roční účetní závěrky 
4. Zúčtování podílu na zisku 
5. Stanovení ročních záloh na krytí předpokládaných nákladů příštích období
6. Plán oprav na rok 2018
7. Připomínky a náměty členů společenství
8. Usnesení
9. Závěr

Kompletní zápis včetně příloh  (formát PDF, cca 5 MB)

Jiří Starz
předseda výboru SVJ

 


PORUCHOVÁ SLUŽBA - ÚNIK PLYNU
1239
HAVÁRIE ÚT - VAPES
775 565 588
PORUCHOVÁ SLUŽBA - SMVAK
840 111 125
PORUCHOVÁ SLUŽBA - ELEKTRO
840 850 860
PORUCHOVÁ SLUŽBA - DALKIA ČR
800 800 860


 
 
  HOME   |  O SPOLEČENSTVÍ   |  VÝBOR   |  HOSPODAŘENÍ   |  TECHNICKÉ INFORMACE   |  ARCHÍV  
osklivekacatko