Společenství vlastníků Okružní 848-849 Karviná
 
   
 
 
 

VÝBOR

SLOŽENÍ VÝBORU

Statutárním orgánem společenství je výbor. Výbor zastupuje společenství ve všech záležitostech. Navenek zastupuje společenství předseda a v jeho nepřítomnosti jiný člen výboru. V případě potřeby můžete členy výboru kontaktovat, po domluvě se i osobně setkat ...

Schůze výboru č. 3/2018

Dne 20.11.2018 se konala schůze výboru. Na programu jednání byl stav hospodaření SVJ, zhodnocení provedených činností a výhled činností do konce roku 2018 ...

Schůze výboru č. 2/2018

Dne 16.5.2018 se konala schůze výboru. Na programu zasedání bylo stanovení výše záloh na jednotlivé služby spojené s užíváním jednotek od 1.7.2018 pro vlastníky jednotek v rámci SVJ a nájemce jednotek ve vlastnictví SBD DRUBYD ...

Schůze výboru č. 1/2018

Dne 14.5.2018 se konala schůze výboru, na které bylo projednáno nařízení EU 2016/679 na ochranu osobních údajů (GDPR), schválena směrnice SVJ k GDPR a dodatek ke smlouvě se SBD DRUBYD, která našemu SVJ provádí správu ...

Zápis z rozhodnutí mimo zasedání

Dne 14.12.2017 výbor SVJ předložil členům SVJ rozhodnutí mimo zasedání ve věci odměn statutárního orgánu SVJ (výboru). Hlasování skončilo s následujícím výsledkem ...

Schůze výboru č. 4/2017

Dne 12.12.2017 se konala schůze výboru. Na jednání bylo hospodaření SVJ a změny ve vlastnictví jednotek. Výbor se rozhodoval o dodavateli úklidových služeb, o způsobu provádění zimní údržby, návrhu na odměňování členů výboru a dalších provozních záležitostech ...

Schůze výboru č. 3/2017

Dne 27.9.2017 se konala schůze výboru SVJ. Na jednání bylo hospodaření SVJ, informace o provedených revizích, realizovaných a nerealizovaných opravách. Taktéž se jednalo o možnostech zimní údržby ...

Schůze výboru č. 2/2017

Dne 18.5.2017 se uskutečnila druhá schůze výboru. Na programu bylo stanovení záloh na jednotlivé služby spojené s užíváním jednotek od 1.7.2017 pro vlastníky jednotek v rámci SVJ a nájemce jednotek ve vlastnictví SBD DRUBYD.

Schůze výboru č.1/2017

Dne 14.3.2017 se konala schůze výboru SVJ. Na schůzi byly projednány organizační změny v SVJ, hospodaření SVJ v roce 2016 a návrh programu schůze (shromáždění) vlastníku SVJ plánovaný na konec dubna 2017 ...

Zápis z rozhodnutí mimo zasedání

Výsledky rozhodnutí mimo zasedání ve věci „Volby člena statutárního orgánu SVJ (výboru) ...

Zápis z rozhodnutí mimo zasedání

Zápis z rozhodnutí mimo zasedání ve věci „Zásad pro stanovení záloh spojených se správou budovy a pozemků SVJ“ a ve věci „Zásad pro výběr dodavatelů SV Okružní 848-849, Karviná – Ráj“ ...

Schůze výboru č.4/2016

Dne 25.11.2016 se konala schůze výboru společenství vlastníků. Jediným bodem jednání bylo projednání odstoupení člena výboru p. Pavla Hanáčka ...

Schůze výboru č.3/2016

Dne 4.11.2016 se konala schůze výboru společenství vlastníků. Výbor projednal stav hospodaření SVJ, závěry z členské schůze družstevní části, projednal a schválil směrnici pro vymáhání pohledávek a další provozní záležitosti ...

Schůze výboru č.2/2016

Dne 13.7.2016 se konala schůze výboru společenství vlastníků. Hlavním bodem jednání bylo projednání nové smlouvy na úklid společných prostor ...

Schůze výboru č.1/2016

Dne 13.4.2016 se konala první schůze nově zvoleného výboru společenství za účelem volby předsedy ...

 


PORUCHOVÁ SLUŽBA - ÚNIK PLYNU
1239
HAVÁRIE ÚT - VAPES
775 565 588
PORUCHOVÁ SLUŽBA - SMVAK
840 111 125
PORUCHOVÁ SLUŽBA - ELEKTRO
840 850 860
PORUCHOVÁ SLUŽBA - DALKIA ČR
800 800 860


 
 
  HOME   |  O SPOLEČENSTVÍ   |  VÝBOR   |  HOSPODAŘENÍ   |  TECHNICKÉ INFORMACE   |  ARCHÍV  
osklivekacatko