Společenství vlastníků Okružní 848-849 Karviná
 
   
 
 
  < návrat zpět

Rozhodnutí mimo zasedání - volba člena výboru

Vzhledem ke skutečnosti, že člen výboru SVJ p. Pavel Hanáček k 25.11.2016 odstoupil ze své funkce člena výboru a s využitím možnosti rozhodování mimo zasedání (dle stanov čl. 12) vám předkládáme rozhodnutí týkající se volby nového člena výboru. Kandidovat do statutárního orgánu SVJ (výboru) se rozhodl pouze p. Zdeněk Staníček. Splňuje všechny zákonné podmínky pro výkon této funkce. 

V nejbližších dnech vám budou doručeny šablony s rozhodnutím.

Vaše rozhodnutí opatřete svým jménem a příjmením, údajem o bydlišti, datem a vlastnoručním podpisem (není nutné notářské ověření). V případě více vlastníků jednotky je nutný podpis všech spoluvlastníků. Za družstevní část při svém rozhodnutí postupujte dle platných předpisů družstva a vaše rozhodnutí doručte ve stanovém termínu.V případě nedoručení vašeho / vašich rozhodnutí ve stanoveném termínu, bude (dle stanov čl. 13, bod 3) považováno vaše rozhodnutí za nesouhlasné s návrhem. Usnesení bude přijato v případě souhlasu nadpoloviční většiny všech členů SVJ.

Svá rozhodnutí doručte na adresu společenství nejpozději do 23.1.2017.

S přáním pěkného dne
Ing. Jiří Starz
předseda výboru SVJ

 


PORUCHOVÁ SLUŽBA - ÚNIK PLYNU
1239
HAVÁRIE ÚT - VAPES
775 565 588
PORUCHOVÁ SLUŽBA - SMVAK
840 111 125
PORUCHOVÁ SLUŽBA - ELEKTRO
840 850 860
PORUCHOVÁ SLUŽBA - DALKIA ČR
800 800 860


 
 
  HOME   |  O SPOLEČENSTVÍ   |  VÝBOR   |  HOSPODAŘENÍ   |  TECHNICKÉ INFORMACE   |  ARCHÍV  
osklivekacatko