Společenství vlastníků Okružní 848-849 Karviná
 
   
 
 
  < návrat zpět

Hlasování o dvou návrzích (mimo zasedání)

S využitím možnosti rozhodování mimo zasedání (dle stanov čl. 12) vám nejpozději 3.11.2016 doručíme dva návrhy usnesení a potřebné podklady pro rozhodnutí. První návrh se týká „Zásad pro stanovení záloh spojených se správou budovy a pozemků SV a pro jejich vyúčtování“, druhý pak „Zásad pro výběr dodavatelů SV Okružní 848-849, Karviná - Ráj“.

Žádáme vás o zaslání vašeho rozhodnutí na přiložených šablonách nejpozději do 9.12.2016 na adresu společenství.

Rozhodnutí ponechte v celku, tj. včetně připojených "Zásad ...", které jsou nedílnou součástí tohoto rozhodnutí !!!

Vaše rozhodnutí opatřete svým jménem a příjmením, údajem o bydlišti, datem a vlastnoručním podpisem (není nutné notářské ověření). V případě více vlastníků jednotky je nutný podpis všech spoluvlastníků. Za družstevní část při svém rozhodnutí postupujte dle platných předpisů družstva a vaše rozhodnutí doručte ve stanovém termínu. V případě nedoručení vašeho / vašich rozhodnutí ve stanoveném termínu, bude (dle stanov čl. 13, bod 3) považováno vaše rozhodnutí za nesouhlasné s návrhem / návrhy. Usnesení bude přijato v případě souhlasu nadpoloviční většiny všech členů SVJ.

Jelikož se jedná o důležité dokumenty pro provoz našeho SVJ, žádáme vás, abyste se hlasování (rozhodnutí mimo zasedání) zúčastnili.

 

 


PORUCHOVÁ SLUŽBA - ÚNIK PLYNU
1239
HAVÁRIE ÚT - VAPES
775 565 588
PORUCHOVÁ SLUŽBA - SMVAK
840 111 125
PORUCHOVÁ SLUŽBA - ELEKTRO
840 850 860
PORUCHOVÁ SLUŽBA - DALKIA ČR
800 800 860


 
 
  HOME   |  O SPOLEČENSTVÍ   |  VÝBOR   |  HOSPODAŘENÍ   |  TECHNICKÉ INFORMACE   |  ARCHÍV  
osklivekacatko