Společenství vlastníků Okružní 848-849 Karviná
 
   
 
 
 

ARCHÍV

Shromáždění vlastníků č.1/2018

Dne 19.4.2018 v 17:00 proběhlo v sušárně na ul. Okružní 849 v Karviné – Ráji shromáždění vlastníků SVJ.

Změna dodavatele úklidových služeb

Vzhledem ke skutečnosti, že stávající poskytovatel úklidových služeb požádal o zvýšení peněžitého plnění, výbor SVJ rozhodl o změně dodavatele úklidových služeb. Od 1.3.2018 tyto služby pro SVJ poskytuje firma Lenka Szymańská ...

Zápis z rozhodnutí mimo zasedání - odměny výboru

Dne 14.12.2017 výbor SVJ předložil členům SVJ rozhodnutí mimo zasedání ve věci odměn statutárního orgánu SVJ (výboru). Hlasování mimo zasedání skončilo s následujícím výsledkem ...

Schůze výboru č. 4/2017

Dne 12.12.2017 se konala schůze výboru. Na jednání bylo hospodaření SVJ a změny ve vlastnictví jednotek. Výbor se rozhodoval o dodavateli úklidových služeb, o způsobu provádění zimní údržby, návrhu na odměňování členů výboru a dalších provozních záležitostech.

Změna bankovního účtu pro zasílání zálohových plateb

S platností od 1.12.2017 žádáme vlastníky v rámci SVJ o zasílání záloh na úhrady za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu či garáže (dále jen předpis záloh) na bankovní účet SVJ ...

Schůze výboru č. 3/2017

Dne 27.9.2017 se konala schůze výboru SVJ. Na jednání bylo hospodaření SVJ, informace o provedených revizích, realizovaných a nerealizovaných opravách. Taktéž se jednalo o možnostech zimní údržby.

Přerušení dodávek tepelné energie

Ve dnech od 10.7.2017 do 16.7.2017 bude uskutečněna celková odstávka dodávek tepelné energie. Přerušení dodávek tepelné energie proběhne z důvodu plánovaných oprav a údržby na zařízení pro výrobu a rozvod tepla.

Schůze výboru č. 2/2017

Dne 18.5.2017 se uskutečnila druhá schůze výboru. Na programu bylo stanovení záloh na jednotlivé služby spojené s užíváním jednotek od 1.7.2017 pro vlastníky jednotek v rámci SVJ a nájemce jednotek ve vlastnictví SBD DRUBYD.

Shromáždění vlastníků č.1/2017

Dne 25.4.2017 se v sušárně Okružní 849 v Karviné – Ráji konalo shromáždění vlastníků SVJ.

Schůze výboru č.1/2017

Dne 14.3.2017 se konala schůze výboru SVJ. Na schůzi byly projednány organizační změny v SVJ, hospodaření SVJ v roce 2016 a návrh programu schůze (shromáždění) vlastníku SVJ plánovaný na konec dubna 2017 ...

Zápis z rozhodnutí mimo zasedání - volba člena výboru

Do statutárního orgánu SVJ (výboru) se rozhodl kandidovat pouze p. Zdeněk Staníček a splnil všechny zákonné podmínky pro výkon této funkce. Rozhodnutí mimo zasedání (hlasování) bylo ukončeno 23.1.2017 ...

Rozhodnutí mimo zasedání - volba člena výboru

Vzhledem ke skutečnosti, že člen výboru SVJ p. Pavel Hanáček k 25.11.2016 odstoupil ze své funkce člena výboru a s využitím možnosti rozhodování mimo zasedání (dle stanov čl. 12) vám předkládáme rozhodnutí týkající se volby nového člena výboru. Kandidovat do statutárního orgánu SVJ (výboru) se rozhodl pouze p. Zdeněk Staníček. Splňuje všechny zákonné podmínky pro výkon této funkce ...

Zápis z rozhodnutí mimo zasedání - zásady pro výběr dodavatelů

Zápis z rozhodnutí mimo zasedání ve věci „Zásad pro stanovení záloh spojených se správou budovy a pozemků SVJ“ a ve věci „Zásad pro výběr dodavatelů SV Okružní 848-849, Karviná – Ráj“ ...

Výzva k zaslání písemného sdělení zájmu kandidovat do výboru SVJ

Vzhledem ke skutečnosti, že k 25.11.2016 odstoupil na vlastní žádost z funkce člena výboru SVJ p. Pavel Hanáček dovolujeme si vyzvat všechny členy SVJ k zaslání písemného sdělení týkajícího zájmu kandidovat na uvolněnou funkci člena statutárního orgánu (výboru) SVJ ...

Schůze výboru č.4/2016

Dne 25.11.2016 se konala schůze výboru společenství vlastníků. Jediným bodem jednání bylo projednání odstoupení člena výboru p. Pavla Hanáčka ...

Informace k servisní prohlídce garážových vrat

Dne 21.11.2016 byla provedena servisní (roční) prohlídka garážových vrat. Vzhledem k informacím, které vyvěsil z vlastní iniciativy dne 20.11.2016 p. Pavel Hanáček, bych rád uvedl podrobné informace týkající se této akce ...

Schůze výboru č.3/2016

Dne 4.11.2016 se konala schůze výboru společenství vlastníků. Výbor projednal stav hospodaření SVJ, závěry z členské schůze družstevní části, projednal a schválil směrnici pro vymáhání pohledávek a další provozní záležitosti ...

Hlasování o dvou návrzích (mimo zasedání)

S využitím možnosti rozhodování mimo zasedání (dle stanov čl. 12) vám nejpozději 3.11.2016 doručíme dva návrhy usnesení a potřebné podklady pro rozhodnutí. První návrh se týká „Zásad pro stanovení záloh spojených se správou budovy a pozemků SV a pro jejich vyúčtování“, druhý pak „Zásad pro výběr dodavatelů SV Okružní 848-849, Karviná - Ráj“ ...

Výměna zámků vstupních dveří do sklepních prostor

Vzhledem k vykradení sklepních kójí v č.p. 849 a dřívějšímu pokusu o násilné vniknutí do kójí v č.p. 848 byla provedena výměna zámku vstupních dveří do sklepních prostor a dveří do sekce sklepních kójí ...

Schůze výboru č.2/2016

Dne 13.7.2016 se konala schůze výboru společenství vlastníků. Hlavním bodem jednání bylo projednání nové smlouvy na úklid společných prostor ...

Úklid společných prostor

Ke dni 30.6.2016 byla ze strany SBD Drubyd ukončena smlouva na úklid společných prostor s dodavatelskou firmou Zdeněk Macura. Do doby podpisu nové smlouvy nebudou společné prostory uklízeny. V nejbližší době dojde k výběru dodavatele úklidových služeb ve stávajícím rozsahu.

Odstávka teplé užitkové vody

Ve dnech 11.7.2016 až 17.7.2016 bude uskutečněna celková odstávka dodávek tepla pro město Karviná, tzn. nepoteče teplá užitková voda.

Podpis smlouvy na zajišťování správy

Dnes 13.6.2016 byla podepsána Smlouva o zajišťování správy a provozu společných částí domu s SBD DRUBYD ...

Oznámení o provádění plateb za služby

Informace o provádění plateb (záloh) na náklady spojené se správou budovy a pozemků a úhrad za služby spojené s užíváním bytu.

Informace k úpravě předpisu záloh

Na základě usnesení představenstva SBD DRUBYD ze dne 10.5.2016, usnesení shromáždění vlastníků jednotek 13.4.2016 a smlouvě o správě se od 1.7.2016 mění předpis záloh na úhrady za užívání bytu a za služby spojené s užíváním bytu.

Kontaktní adresy elektronické pošty

Vzhledem ke snaze komunikovat se členy společenství efektivně, rychle a transparentně, prosíme o zaslání e-mailových kontaktů ...

Odstávka pitné vody

Dne 3.6.2016 v době od 8:00 do 12:00 (předpoklad - nemusí být přesné) dojde k přerušení dodávky pitné vody. Doporučujeme se pro uvedenou dobu předzásobit pitnou vodou ...

Revize plynových rozvodů

Dne 20.5.2016 od 8:00 do 10:00 hodin bude prováděna revize plynových rozvodů v bytech a spotřebičů v kuchyních. Je nutné zpřístupnit také byty s demontovanými plynoměry ...

 


PORUCHOVÁ SLUŽBA - ÚNIK PLYNU
1239
HAVÁRIE ÚT - VAPES
775 565 588
PORUCHOVÁ SLUŽBA - SMVAK
840 111 125
PORUCHOVÁ SLUŽBA - ELEKTRO
840 850 860
PORUCHOVÁ SLUŽBA - DALKIA ČR
800 800 860


 
 
  HOME   |  O SPOLEČENSTVÍ   |  VÝBOR   |  HOSPODAŘENÍ   |  TECHNICKÉ INFORMACE   |  ARCHÍV  
osklivekacatko